Covid-19 slaat weer toe. Overal in het land zie je de besmettingen helaas weer toenemen. Dat heeft tot gevolg dat er ook weer nieuwe maatregelen zijn genomen. Daarom hebben we als bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van oktober 2020 door te schuiven naar voorjaar 2021. We hopen dat we in onze kantine dan weer mensen mogen ontvangen.

Vandaag (2 oktober) hebben alle leden via de dgitale nieuwsbrief een kort verslag over het seizoen 2019/2020 ontvangen en de verwachtingen van het lopende seizoen 2020/2021. Als je geen e-mail hebt ontvangen, dan is jouw mailadres mogelijk nog niet toegevoegd aan onze verzendlijst. Als je voortaan onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kun je je aanmelden via de link op onze startpagina (helemaal naar onder scrollen).