Loterij 100-jarig bestaan

Om de hoogste kosten te dekken en de festiviteiten voor jong en oud beschikbaar te maken, wordt een verloting georganiseerd. Daarnaast zijn er natuurlijk fantastische prijzen te winnen. Er zijn nog steeds loten te koop voor deze jubileumloterij. De trekking is op 14 juni 2024. Koop hier je lot.

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 31 oktober om 20.00 uur in de kantine van ons sportpark. Uitnodiging en Agenda volgen op een later moment.

De agenda vind je hier.