Normen en Waarden Jeugd

Normen en waarden zijn gedragsregels die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Deze normen en waarden zijn gericht op de Sc Varsseveld jeugd, waarbij het naast de gedragsregels ook het accent ligt op de opvoeding en begeleiding van jeugdleden van Sc. Varsseveld.

Klik hier voor de Normen en Waarden Jeugd

Sociaal Veiligheidsplan

Veiligheid moet en is belangrijk op elk moment van de dag; voor, tijdens en na training en wedstrijden. Het dient een samenspel te zijn van kaderleden en andere vrijwilligers. Veiligheid is een voorwaarde om je prettig en veilig te voelen en goed te kunnen functioneren.

Klik hier voor het Sociaal Veiligheidsplan

Vertrouwenspersonen

Sportclub Varsseveld wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en met plezier bezig is met het voetballen en de activiteiten daaromheen. Samen zullen we ons daarom inspannen om grensoverschrijdend gedrag zoals, pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze sportclub te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Klik hier voor informatie over de Vertrouwenspersonen

Klik hier voor onze Vertrouwenspersonen

Pestprotocol

Plagen en pesten zijn beide een vorm van agressie. Het komt niet alleen voor bij kinderen, maar ook in de wereld van de volwassenen zien wij dat er geplaagd en gepest wordt.

Plagen zie je soms bij mensen die elkaar wel mogen. Men neemt elkaar in de maling zonder dat er een dreigende situatie ontstaat, men haalt een grap uit met en bij elkaar. Een beetje plagen kan zelfs de sfeer verhogen. Plagen en humor horen bij elkaar en plagen is meestal onschuldig.

Bij pesten is er duidelijk sprake van een slachtoffer en een dader. De dader heeft de bedoeling om het slachtoffer te beschadigen. Het gedrag van de dader is hier (zeer) bedreigend; het slachtoffer wordt beschadigd en kan zich meestal niet verweren.

Klik hier voor het Pestprotocol