Follow

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan een nieuw Technisch jeugd beleidsplan. De uitwerking hiervan vind u in de bijlage.

Voorafgaand is een jaar van screening bij de jeugd geweest, een brainstormavond met enkele gediplomeerde (oud)-jeugdtrainers van Sc Varsseveld, besproken binnen de jeugd- en technische commissie en als laatste behandelt in de bestuursvergadering van mei 2016.

Het nieuwe technisch jeugd beleidsplan moet leiden tot meer structuur, planmatige ontwikkeling en kwaliteitsverbetering voor de gehele jeugd binnen Sc Varsseveld.

Het technisch beleid voor de jeugd moet er op gericht zijn dat iedereen met plezier beter leert voetballen bij SC Varsseveld en blijft voetballen. Het prestatieve beleid van SC Varsseveld is erop gericht om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar het 1e en 2e elftal. Daarnaast willen we iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen op welk niveau dan ook.

De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) goed verloopt.

Het opleidingsplan schetst op hoofdlijnen de richting die het volgens SC Varsseveld op moet. We zijn ons ervan bewust dat elke structuur die je bedenkt afhankelijk is van mensen die in die structuur moeten functioneren. Dit is dan ook geen statisch verhaal, maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle betrokkenen bijgesteld kan worden. SC Varsseveld is gebaat bij een goed en werkbaar opleidingsplan.

Klik hier voor het Technisch jeugd beleidsplan