Introductie VOG in kader van veilig sportklimaat

Als bestuur van Sc. Varsseveld vinden wij het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen, in een veilige omgeving kan sporten. In gezamenlijkheid met bijna alle voetbalverenigingen in de directe regio neemt Sc. Varsseveld maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan en te komen tot een (nog) veiliger sportklimaat. Sinds het seizoen 2014-2015 zijn we inmiddels bezig met (de introductie van) een aantal maatregelen om een veilig sportklimaat binnen onze vereniging te waarborgen.

Naast het aanstellen van de vertrouwenspersonen zijn er ook andere maatregelen genomen. Het invoeren van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is één van deze maatregelen. Als vereniging verlangen we een VOG van bestuursleden, leden van de commissies en alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten waarbij zij in aanraking komen met onze leden. In de voorlichtingsfolder staat beschreven wat een VOG is en waarom wij het van belang vinden dat alle kaderleden en vrijwilligers over een VOG beschikken.

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Stap 1: Voorbereiden aanvraag VOG voor onze kaderleden Sc. Varsseveld neemt de eerste stap voor het aanvragen van een VOG. Hierbij geven we aan dat het gaat om omgang met personen minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met verstandelijke beperking (profiel 85).

In een uitzonderlijk geval, bijvoorbeeld indien u binnen onze club omgaat met gevoelige informatie of financiën, dan kunnen we u mogelijk ten aanzien van deze verantwoordelijkheden extra laten screenen (dit wordt kenbaar gemaakt aan de persoon in kwestie) . Nadat wij de benodigde gegevens hebben ingevoerd betreffende een vrijwilliger ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het formulier.

Niemand binnen Sc. Varsseveld krijgt informatie of deze VOG wel of niet wordt verstrekt. Deze informatie wordt ALLEEN naar de vrijwilliger gestuurd. De vrijwilliger draagt dit zelf over aan de club. Ook krijgt de club nooit andere persoonlijke informatie over de vrijwilliger, anders dan hij zelf aangeeft.

Stap 2: De vrijwilliger voor wie de VOG aangevraagd wordt, rondt de aanvraag af! De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. De COVOG beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post.

Stap 3: De vrijwilliger overhandigt de VOG aan de organisatie (in dit geval Sportclub Varsseveld). De vrijwilliger toont het origineel aan de club waarna er een kopie wordt gemaakt en het origineel in bezit blijft van de vrijwilliger.

Behalve de aanstelling van vertrouwenspersonen en de invoering van het aanvragen van de VOG, heeft Sportclub Varsseveld een Sociaal veiligheidsplan opgesteld. Deze is hier onder te bekijken.

Vragen?

Mocht u over dit beleid, de procedure omtrent VOG's of het Sociaal Veiligheidsplan vragen hebben, vernemen wij het graag. U kunt dan contact opnemen via dit contactformulier.

Met vriendelijke groet,
namens Bestuur SC Varsseveld,