Wij streven er naar om voetballen voor iedereen toegankelijk te maken. Via sponsoring hebben we voor ieder jeugdteam wedstrijdkleding, voetbaltassen en presentatie(trainings)pakken kunnen regelen. Daarnaast starten we vanaf seizoen 2022/2023 met een kledingruilbeurs waarin ieder lid van de vereniging zonder voorwaarden (trainings)kleding en voetbalschoenen kan aanbieden en ophalen. Daarnaast biedt de gemeente ook mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij het betalen van de contributie.

Als je wilt weten of je voor financiële ondersteuning in aanmerking komt klik dan op deze link.

De contributiebedragen voor het seizoen 2023/2024 zijn voor de verschillende (leeftijds)categorieën vastgesteld volgens onderstaande tabel.

Geboren Categorie Bedrag (in €)
2004 en eerder Senioren 265,00
2005/2006 O19-junioren 190,00
2007/2008 O17-junioren 190,00
2009/2010 O15-junioren 190,00
2011/2012 O13-junioren 168,00
2013 O11-pupillen 168,00
2014 O10-pupillen 168,00
2015 O09-pupillen 168,00
2016 O08-pupillen 168,00
2017 O07-pupillen 168,00
2018 en later O06-pupillen en mini's 168,00
Overige regelingen
Vanaf elk 3e kind binnen een gezin 100,00
45+ / 35+ / 25+ 94,00
Recreatief 132,00
>>> Bovenstaande contributies hebben 4 incassotermijnen, te weten eind oktober, eind december, eind februari en eind april


Overige categorieën 2022/2023 Incasso Bedrag (in €)
Donateur Eenmalig in september 33,00
Niet-spelend verenigingslid Eenmalig in september 36,00
Club van 100 regulier Eenmalig in maart 50,00
Club van 100 gouden lid Eenmalig in maart 100,00