Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Initialen
Geslacht * Man Vrouw
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Land
Wedstrijddag *
Straatnaam *
Huisnummer *
Nummertoevoeging
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer
Mobielnummer *
Email *
Bankrekeningnummer
Type de anti-spam code over *


Bovengenoemde verklaart hiermede dat hij/zij als lid/donateur (zoals hierboven aangegeven) wenst toe te treden tot 'Sportclub Varsseveld' en tevens tot wederopzegging machtiging verleent om van zijn of haar bank-/girorekening de contributie af te schrijven.

De contributieafschrijving van spelende leden geschiedt in 4 termijnen, ingaande 1 maand na ondertekening van dit aanmeldingsformulier. In alle andere gevallen vindt jaarlijks een éénmalige afschrijving plaats.

In geval van opzegging van het lidmaatschap vóór 1 januari, loopt het lidmaatschap door tot 1 januari. In geval van opzegging na 31 december, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het seizoen. Bij digitaal versturen van het aanmeldformulier geldt de inzending als ondertekening.