Bijgaand treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering die op 4 november 2019 werd gehouden.

Download hier de notulen van de ALV