Noot vooraf; Lees dit bericht goed door! Er staat veel informatie in en het is van groot belang dat iedereen zich aan de afspraken houdt, zodat we voor alle jeugdleden het sporten weer op een verantwoorde manier kunnen hervatten. Ook het aangepaste trainingsschema is hieronder terug te vinden.

Sportclub Varsseveld werkt graag mee aan het opstarten van buitensportactiviteiten voor de eigen leden en (in overleg) voor derden. We zullen ons hierbij strikt houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Gemeente Oude IJsselstreek. Dit vraagt om duidelijke regels en strikte opvolging door iedereen.

Iedereen houdt zich strikt aan het veldenschema en routing. Er mag alleen gebruikt gemaakt worden van velden die ingepland staan en enkel in het ingeplande tijdvak. De veldenindeling is zodanig aangepast dat druktes bij aankomst en vertrek zo veel mogelijk voorkomen worden. Kom daarom niet eerder dan nodig naar ons sportpark. Na afloop van een training, vertrekt iedereen direct weer naar huis om het veld vrij te maken voor volgende groepen. Er mag alleen in georganiseerd verband gesport worden en na instemming van Sc Varsseveld. Eenieder die niet staat ingepland, wordt weggestuurd, ook eigen leden.

Het inplannen of wijzigen van activiteiten verloopt via Peter Breuker (06-23546852).

Voor alle natuurgrasvelden geldt dat de doelgebieden tijdelijk niet gebruikt mogen worden in verband met onderhoud!

Veldengebruik

We maken gebruik van alle velden van Sportpark Oberink. Dit zijn :
 • Veld 1 : voor de tribune -> Voornamelijk in gebruik door pupillen i.v.m. korte afstand tot haal/brengplek en gebruik kleine goals
 • Veld 2 : direct naast veld 1 -> Gebruik maken van doelen van doelenstoep oefenhoek
 • Veld 3 : kunstgras -> Alleen gebruik van de aanwezige klapdoelen, kleine gele doeltjes en petjes.
 • Veld 4 : achter het kunstgras -> Doelen van doelenstoep veld 4
 • Veld 5 : overkant weg -> Wordt voorlopig alleen door derden gebruikt (andere verenigingen / sportactiviteiten)
 • Veld 6 : de oefenhoek -> Doelen van doelenstoep veld 2/3

Daarnaast is het volgende nog van belang:

 • Veldgebruik is onder voorbehoud van onderhoud. Voorlopig zijn de doelmonden van natuurgrasvelden allemaal buiten gebruik. Binnenkort zullen er ook velden geheel in onderhoud moeten. Dit zal mogelijk wat verschuivingen van velden tot gevolg hebben.
 • Wij hebben onze eigen activiteiten ingepland en bieden ook anderen graag de mogelijkheid om weer sportactiviteiten in te plannen.
 • Voor derden is veld 5 beschikbaar.
 • Sportclub Varsseveld behoudt zich het recht voor om planningen van derden (in overleg) te wijzigen, indien de omstandigheden daarom vragen.

Praktische regels voor gebruik velden

 • Bij alles wat we doen, respecteren we de richtlijnen van het RIVM!;
 • Groepen in de leeftijd 13 t/m 18 jaar doen alleen oefeningen waarbij de anderhalve meter afstand van elkaar wordt gerespecteerd. De vereniging zal hierin ondersteunen door oefeningen van VTON en/of de KNVB aan te leveren die hieraan voldoen;
 • Het sportpark is gesloten voor publiek. Volwassenen die niet in functie zijn, zijn op dit moment helaas niet welkom op ons sportpark. Ook kinderen die niet ingepland staan voor een activiteit, zijn niet welkom. Ouders die kinderen komen brengen en halen, houden onderling de 1,5m-richtlijn in acht en blijven niet langer dan nodig op de voetbalclub;
 • Jeugd met griep of verkoudheidsklachten blijft thuis. Ook wanneer er in de thuissituatie sprake is van coronabesmetting, blijven jongeren thuis;
 • Denk ook aan alle overige tips m.b.t. hygiëne: was je handen met zeep voor en na het sporten. Schud geen handen. Vermijd het aanraken van je gezicht. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamers, kantine én toiletten. Kom dus in sportkleding naar het Sportpark en ga ook weer zo naar huis. Blijf niet hangen. Zoek geen contact met andere groepen;
 • Ouders die kinderen komen brengen en halen, blijven buiten het sportpark, tot uiterlijk aan de weg. Kom zo veel mogelijk op de fiets. Komt u toch met de auto, parkeer dan aan de overkant van het spoor;
 • Bij aanvang van de eerste trainingsavonden of bij wijziging van het schema, is er een vrijwilliger van Sc Varsseveld aanwezig bij de ingang van het sportpark om instructies te geven. Deze vrijwilliger geeft aanwezigen aan waar de sporters heen kunnen;
 • Het ballenhok is enkel toegankelijk voor trainers en coördinatoren van Sportclub Varsseveld. Teams gebruiken alleen hun “eigen” materialen;
 • We maken geen gebruik van gezamenlijke bidons en waterzakken;
 • Er mag alleen getraind worden onder begeleiding van een door de club aangewezen trainer;
 • Wij vragen iedereen om met respect voor de regels en voor elkaar gebruik te maken van ons Sportpark. Geniet van de mogelijkheid om eindelijk weer te sporten en verpest het niet voor anderen. Aanwijzingen van aanwezige coördinatoren en bestuursleden dienen altijd opgevolgd te worden;
 • Het gebruik van het sportpark is op eigen risico!

Samengevat

Bij de trainingen hanteren wij de regels van het RIVM. Om dit gestructureerd te kunnen laten verlopen, hebben wij de volgende huisregels opgesteld:

Aanmelden : Geef aan de trainer/groepsapp door of je wel of niet komt
Voor de trainers is het belangrijk om te weten hoeveel spelers er komen. Zij kunnen de trainingen dan aanpassen naar het aantal deelnemers. Geef daarom aan je trainer door of je meedoet aan de training.
Kom zoveel mogelijk op de fiets!
Wij willen vragen de jeugd zoveel mogelijk op de fiets te laten komen. Leden van Sc Varsseveld kunnen de fietsen gewoon in het fietsenhok parkeren. Kom je toch met de auto? Dan willen wij de ouders vragen de auto op de parkeerplaats aan de overkant van het voetbalveld te zetten en het laatste stuk lopend te doen. Zet kinderen dus niet af aan de Westelijke Oude Aaltenseweg, want dat zou onnodige drukte geven daar!
Ga direct naar je veld, evt. na instructies van de gastheer/gastvrouw
Bij de ingang van het sportcomplex zal (in ieder geval in de eerste weken) iemand staan om de spelers aan te geven waar zij heen kunnen. Ga via de kortste route direct naar het veld waar je training plaatsvindt.
Denk aan de hygiëne!
Houd zoveel mogelijk rekening met de adviezen op het gebied van hygiëne. Was je handen voor vertrek naar het voetbalveld en neem bij terugkomst een douche. Als je moet niesen, doe dit in je elleboog en maak alleen gebruik van papieren zakdoekjes.
Kom niet eerder dan 10 minuten van te voren en vertrek na de eindtijd direct!
Voor, tijdens en na het sportuurtje kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, toiletten en douches.
Blijf thuis bij gezondheidsklachten
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 °C). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Ten slotte blijf je thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op COVID-19.
Houdt 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact
Voor de jeugd vanaf 13 jaar t/m 18 jaar en de trainers/begeleiders geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Tevens vragen wij fysiek contact met anderen te vermijden. Wij zullen de velden zo inrichten dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven.
... Geen toeschouwers toegestaan
Voor ouders, verzorgers en andere belangstellenden is het niet mogelijk te kijken naar de trainingen. Uitsluitend de aangemelde jeugd en begeleiders zijn toegestaan op het veld. Ook leden ouder dan 18 jaar, mogen wij voorlopig nog niet toelaten op het sportpark

Plattegrond

Zoals al eerder vermeld, worden de trainingen voor jeugd van Sportclub Varsseveld verzorgd op veld 1,2,3,4 en 6 (oefenhoek) van het voetbalveld. Leden van Sc Varsseveld kunnen het sportpark via de gewone ingang betreden. Indien u uw kinderen komt brengen, vragen wij u uw kind bij de ingang van de weg te brengen. Hier zal iemand van de verenigingen staan, die samen met de kinderen naar het sportveld loopt.

Trainingsschema

In onderstaand schema is per team/groep aangegeven wanneer er op welk veld getraind kan worden. Let goed op de vakindeling van de velden.

Team Dag Tijd Veld
JO7 Maandag
Zaterdag
18.00 - 19.00
09.00 - 10.00
Veld 1 | Kantine zijde
Veld 1 | Kantine zijde
JO8 Maandag
Zaterdag
18.00 - 19.00
09.00 - 10.00
Veld 1 | Tennis zijde
Veld 1 | Tennis zijde
JO9 Maandag
Woensdag
Zaterdag
18.15 - 19.15
18.15 - 19.15
09.30 - 10.30
Veld 2 AB
Veld 2 AB
Veld 2 AB
JO10-1 Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
10.45 - 11.45
Veld 3A
Veld 4A
Veld 3A
JO10-2 Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
10.45 - 11.45
Veld 3B
Veld 4B
Veld 3B
JO11-1 Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
10.15 - 11.15
Veld 3C
Veld 3B
Veld 4A
JO11-2 Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
10.15 - 11.15
Veld 3D
Veld 3C
Veld 3D
JO11-3 Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
10.15 - 11.15
Veld 4A
Veld 3D
Veld 3C
JO13 Maandag
Woensdag
Zaterdag
18.30 - 19.45
18.30 - 19.45
11.30 - 13.00
Veld 3 en 4
Veld 3 en 4
Veld 3 CD en 4
JO15-1 Dinsdag
Donderdag
19.15 - 20.45
19.15 - 20.45
Veld 3 AB
Veld 4 AB
JO15-2 Dinsdag
Donderdag
19.15 - 20.45
19.15 - 20.45
Veld 4 AB
Veld 3 AB
MO17 Dinsdag
Donderdag
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
Veld 3 CD
Veld 3 CD
JO17-1 Maandag
Woensdag
19.30 - 21.00
20.00 - 21.30
Veld 2 AB
Veld 2 AB
JO17-2 Maandag
Woensdag
19.30 - 21.00
20.00 - 21.30
Veld 2 CD
Veld 2 CD
JO19-1 Maandag
Woensdag
20.00 - 21.30
20.15 - 21.45
Veld 3 CD
Veld 2 CD
JO19-2/3 Maandag
Woensdag
20.00 - 21.30
20.15 - 21.45
Veld 3 AB
Veld 2 AB