Toegang tot Sportpark Oberink

Het protocol is aangepast op 25 februari 2022 na bekendmaking van de nieuwe maatregelen door de Rijksoverheid ten aanzien van toegang tot sportaccommodaties en nadere besluitvorming door het bestuur.

Iedereen is welkom op ons sportpark.