Nieuwsbrief ontvangen?

LET OP: De nieuwsbrief is NIET automatisch gekoppeld aan je SPORTLINK-account. Wil je de nieuwsbrief ontvangen, of is je e-mailadres gewijzigd? Geef dan het (nieuwe) e-mailadres door d.m.v. het formulier onderaan de website!

Hierbij worden alle leden van Sportclub Varsseveld uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 8 november 2021 om 20.00 uur in de kantine van sportpark Oberink. LET OP: Iedere aanwezige dient een geldig Corona Toegangsbewwijs (CTB) te tonen om toegang te krijgen tot de kantine.

A G E N D A:


1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2019 en jaarverslag 2019/2020

3. Jaarverslagen
     a. Jaarverslag van de Secretaris
     b. Jaarverslag Jeugdzaken
     c. Jaarverslag Technische Commissie
     d. Jaarverslag Inkoop en Accommodatie
     e. Jaarverslag Sponsorcommissie
          - Kledingplan Jeugd met vaste leden-bijdrage

PAUZE

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie

6. Vaststelling begroting voor het boekjaar 2021-2022

7. Benoeming kascommissie

8. Afscheid en benoeming bestuursleden en benoeming leden van verdienste

Aftredend is:

  Ronald Ruesink - niet herkiesbaar
  Michel de Wolf - niet herkiesbaar
  Eric Heersink - niet herkiesbaar
  Hans Wossink - herkiesbaar

Het bestuur stelt voor in de vacature van

  voorzitter de heer Maikel Fraikin te benoemen.
  penningmeester de heer Rogier Hoftijzer te benoemen.

Kandidaten, gesteund door tenminste 10 leden, kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

9. Rooster van aftreden

10. Rondvraag

11. Sluiting


Namens het bestuur

Susan Beltman, secretaris