Loterij 100-jarig bestaan

Om de hoogste kosten te dekken en de festiviteiten voor jong en oud beschikbaar te maken, wordt een verloting georganiseerd. Daarnaast zijn er natuurlijk fantastische prijzen te winnen. Er zijn nog steeds loten te koop voor deze jubileumloterij. De trekking is op 14 juni 2024. Koop hier je lot.

Bijgaand treft u de notulen van de Algemene Ledenvergadering die op 8 november 2021 werd gehouden.

Download hier de notulen van de ALV