Voorzitterspraat

2021 is al weer een aantal weken onderweg. Helaas is er wat betreft Covid-19 nog weinig veranderd en blijven we met een onbevredigend gevoel op zoek naar wat vertier. Thuis komen de muren soms op ons af. De kids kunnen we soms wel achter het behang plakken (en zij hun ouders waarschijnlijk ook) en er wordt nog steeds niet in competitieverband gesport. Gelukkig mogen de jeugdteams nog wel blijven trainen en onderling wedstrijdjes spelen. Hier wordt gelukkig volop gebruik van gemaakt. Ik hoop dat met de komst van het voorjaar, de vaccinaties en het verstandig omgaan met de situatie, het einde van het voetballoze tijdperk in zicht is. Ik heb deze keer niet heel veel nieuws te vertellen maar ik hoop dat jullie allemaal, speelsters, spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en iedereen die Sportclub een warm hart toedraagt, zo toch goed geïnformeerd blijven over het wel en wee van ons mooie cluppie.

Financiën

Omtrent de financiën is er weinig te melden. Wat ik persoonlijk geweldig vind, is het feit dat 99% van de leden keurig zijn contributie heeft betaald. Dat we in deze bijzondere tijd allemaal solidair zijn met onze club is gewoon super! De overheid en de KNVB stimuleren dit gedrag ook, maar het moet dan nog wel gebeuren, nogmaals super van ieder lid!

Jeugdzaken

De jeugd traint gewoon door en speelt onderlinge wedstrijdjes. De opkomst is goed, de kinderen komen met plezier naar Oberink. Een compliment aan alle leiders, trainers en coördinatoren die dit elke keer ondanks de lastige omstandigheden toch weer mogelijk maken.

Technische zaken

We zijn aan het inventariseren of er voor het eerste elftal een alternatieve competitie kan worden gespeeld. Samen met 7 andere 2e klassers een onderling toernooi. Ook voor andere teams wordt bekeken of we nog wat wedstrijden kunnen laten plaatsvinden. Ook de KNVB is hierover aan het nadenken, ben benieuwd waar zij mee komen.

PR - Sponsoring

Zoals ik de vorige keer al heb aangehaald zijn de sponsoren ons erg trouw. Ondanks de Corona blijven zij ons steunen. Ik wens hen in deze tijd veel sterkte en nogmaals bedankt voor jullie ondersteuning van Sportclub.

Accommodatie

Onderhoud is behoud dus alle onderhoudswerkzaamheden gaan gewoon door. We zijn nog steeds op zoek naar actieve 60 plussers, dus heb je zin om 1x in de week een paar uurtjes te komen helpen laat het aan Gerwin Radstake (06-25321825) weten.

Nieuwe bestuursleden

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden wordt binnenkort gestart. Mocht je hier zelf iets voor voelen of denk je iemand te kennen die één van de functies (voorzitter/penningmeester/PR-sponsoring) zou willen invullen laat het mij (06-51407894) dan weten aub.

Tot slot

Financieel is het voor het bestuur op dit moment lastig te beoordelen waar we aan het eind van dit seizoen zullen staan. Wat doet de overheid nog richting de clubs, wat de KNVB ? Mocht het zo zijn dat we als club voldoende liquiditeit behouden en toch onze noodzakelijke en gewenste investeringen kunnen doen dan overwegen we om eventueel een deel van de contributie te compenseren. Of dit gaat lukken zullen we te zijner tijd zien.

Ik herhaal nog maar eens wat ik al vaker heb gezegd : doe nog steeds voorzichtig, blijf een beetje op elkaar letten en blijf gezond.

Tot ziens op Oberink!

Met vriendelijke groet,
Ronald Ruesink
Voorzitter

“Wat er gebeure, wij blijven trouw, die wit en zwarte kleuren en de kousen blauw“

Normaal gesproken is december voor Sportclub Varsseveld een maand van gezellig samenzijn, samen het bijna afgelopen jaar evalueren, samen vooruitkijken naar het komende voorjaar en natuurlijk samen effen knallen met Carbid Ludiek. Dit jaar is het allemaal anders, de kantine zit nog steeds dicht. Samenzijn en samen vooruitkijken kan daar in ieder geval niet. Ook de jaarlijkse voetbalquiz en het jaar uitknallen met Carbid Ludiek gaan niet plaatsvinden.

Dag allemaal,
De zomer is voorbij, het seizoen 2020/2021 staat voor de deur.

Dag allemaal,
Hierbij een kort bericht namens het bestuur omtrent de huidige situatie in deze bijzondere tijd.

Dag allemaal,
In deze lastige tijd toch een korte update van de voorzitter om jullie op de hoogte te houden van alles wat er zoal besproken wordt binnen het bestuur en wat er leeft binnen de vereniging. De geplande bestuursvergadering van maart hebben we moeten verzetten, omdat ook wij ons aan de voorgeschreven maatregelen houden. We overleggen veel via de mail, de app of via andere digitale kanalen. De in Varsseveld zo gebruikelijke klompentelefoon (even bij elkaar op de koffie) blijft achterwege.

Dag allemaal,
Ook nu weer een korte update van de voorzitter om jullie op de hoogte houden van alles wat er zoal besproken wordt binnen het bestuur. Op onze bestuursvergaderingen van maandag 20 januari zijn weer veel verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Enkele willen we graag met jullie delen.

Dag allemaal,

Allemaal de beste wensen voor 2020, veel geluk, voorspoed en vooral een goede gezondheid. Graag blijven we jullie op de hoogte houden van alles wat er zoal besproken wordt binnen het bestuur. Dit seizoen zullen we dat doen middels een update van de voorzitter.

Op onze reguliere bestuursvergaderingen van maandag 18 november en maandag 16 december zijn weer veel verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Enkele willen we graag met jullie delen.

Gezellig samenzijn kunstgrascommissie, investeerders en bestuur

Op donderdagavond 21 november hebben wij bij de Ploeg een gezellige avond gehad. Doel van deze avond was o.a. om de kunstgrascommissie te bedanken voor hun inzet om het hele plan te realiseren, de investeerders te bedanken voor hun bijdrage en om elkaar beter te leren kennen. Wij kunnen concluderen dat het een goede avond was.

Kerstpakketten

In december zijn er weer volop kerstpakketten rondgebracht door de bestuursleden. Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet, zonder jullie zouden we geen sportclub hebben.

Rookbeleid

We zijn als Sportclub op weg naar een rookvrije generatie. Op zaterdag (wanneer de jeugd actief is) is het derhalve niet meer toegestaan om te roken op Oberink. Op zondag en de rest van de week mag er alleen nog worden gerookt onder het afdak naast de kantine. Dus niet meer roken langs de lijn, op de tribune en ook niet op het terras. Zo bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. Help elkaar dan ook eraan te denken!

Financiën

Tijdens de ALV van 4 november is er gesproken over een externe accountantscontrole. Als bestuur vinden wij de kosten te hoog om dit officieel uit te laten voeren. Wel zijn er gesprekken gestart met leden van Sportclub die in deze tak van sport werkzaam zijn. Zij zullen binnenkort met een voorstel komen hoe we deze beoordeling kunnen laten verlopen, zonder al te veel kosten te maken. Wordt dus vervolgd.

Activiteiten

Op vrijdagavond 22 november zijn we met de Club van 100 naar de Graafschap geweest. Gezien de grote opkomst werd dit door deze groep positief beoordeeld. Voor onze jongste leden is Sinterklaas weer langs geweest. Gezien de opkomst in de kantine was dit een geslaagde avond. Dit geldt ook voor de voetbalquiz die eind december door Hans Boesveld en Koen Arentsen werd georganiseerd.

De uiteindelijke winnaars Bendick Klein Wassink en Bertjan Piest gingen met een bierproeverij voor 4 personen, beschikbaar gesteld door De Ploeg, naar huis. De 2 e en 3 e prijs, VIP kaarten voor De Graafschap en aangeboden door De Graafschap, gingen naar Erik Weening / Wessel Rensen en naar Erwin Boesveld / Daan Bruijns. Als afsluiting van het jaar 2019 werd wederom Carbid Ludiek georganiseerd. Ook hier was weer een grote opkomst en ook dit evenement was meer dan geslaagd.

Opslag van materialen

Mede door de aanleg van het kunstgras en het grote klusteam hebben we veel gereedschappen. Om deze op te bergen was de ruimte naast de tribunen te klein geworden. Overwogen wordt om er te zijner tijd een stuk aan te bouwen maar voorlopig is dit opgelost door het plaatsen van een container naast de kleedkamers, tegen de tennisbaan aan. Nu kunnen we weer even vooruit.

Vrijwilligers

Na dit seizoen nemen we als bestuur afscheid van 2 leden, Peter Breuker en André Diepenbroek. Voor beide heren zoeken we nog een opvolger, dus vind jij het leuk om de jeugdzaken te vertegenwoordigen of het accommodatiebeheer, meld je dan even bij mij of een ander bestuurslid.

Dit is natuurlijk maar een greep uit alle punten maar ik hoop jullie op deze manier op de hoogte te houden van wat er zoal besproken wordt.

Met vriendelijke groet,
Ronald Ruesink
Voorzitter