Dag allemaal,

Allemaal de beste wensen voor 2020, veel geluk, voorspoed en vooral een goede gezondheid. Graag blijven we jullie op de hoogte houden van alles wat er zoal besproken wordt binnen het bestuur. Dit seizoen zullen we dat doen middels een update van de voorzitter.

Op onze reguliere bestuursvergaderingen van maandag 18 november en maandag 16 december zijn weer veel verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Enkele willen we graag met jullie delen.

Gezellig samenzijn kunstgrascommissie, investeerders en bestuur

Op donderdagavond 21 november hebben wij bij de Ploeg een gezellige avond gehad. Doel van deze avond was o.a. om de kunstgrascommissie te bedanken voor hun inzet om het hele plan te realiseren, de investeerders te bedanken voor hun bijdrage en om elkaar beter te leren kennen. Wij kunnen concluderen dat het een goede avond was.

Kerstpakketten

In december zijn er weer volop kerstpakketten rondgebracht door de bestuursleden. Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet, zonder jullie zouden we geen sportclub hebben.

Rookbeleid

We zijn als Sportclub op weg naar een rookvrije generatie. Op zaterdag (wanneer de jeugd actief is) is het derhalve niet meer toegestaan om te roken op Oberink. Op zondag en de rest van de week mag er alleen nog worden gerookt onder het afdak naast de kantine. Dus niet meer roken langs de lijn, op de tribune en ook niet op het terras. Zo bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. Help elkaar dan ook eraan te denken!

Financiën

Tijdens de ALV van 4 november is er gesproken over een externe accountantscontrole. Als bestuur vinden wij de kosten te hoog om dit officieel uit te laten voeren. Wel zijn er gesprekken gestart met leden van Sportclub die in deze tak van sport werkzaam zijn. Zij zullen binnenkort met een voorstel komen hoe we deze beoordeling kunnen laten verlopen, zonder al te veel kosten te maken. Wordt dus vervolgd.

Activiteiten

Op vrijdagavond 22 november zijn we met de Club van 100 naar de Graafschap geweest. Gezien de grote opkomst werd dit door deze groep positief beoordeeld. Voor onze jongste leden is Sinterklaas weer langs geweest. Gezien de opkomst in de kantine was dit een geslaagde avond. Dit geldt ook voor de voetbalquiz die eind december door Hans Boesveld en Koen Arentsen werd georganiseerd.

De uiteindelijke winnaars Bendick Klein Wassink en Bertjan Piest gingen met een bierproeverij voor 4 personen, beschikbaar gesteld door De Ploeg, naar huis. De 2 e en 3 e prijs, VIP kaarten voor De Graafschap en aangeboden door De Graafschap, gingen naar Erik Weening / Wessel Rensen en naar Erwin Boesveld / Daan Bruijns. Als afsluiting van het jaar 2019 werd wederom Carbid Ludiek georganiseerd. Ook hier was weer een grote opkomst en ook dit evenement was meer dan geslaagd.

Opslag van materialen

Mede door de aanleg van het kunstgras en het grote klusteam hebben we veel gereedschappen. Om deze op te bergen was de ruimte naast de tribunen te klein geworden. Overwogen wordt om er te zijner tijd een stuk aan te bouwen maar voorlopig is dit opgelost door het plaatsen van een container naast de kleedkamers, tegen de tennisbaan aan. Nu kunnen we weer even vooruit.

Vrijwilligers

Na dit seizoen nemen we als bestuur afscheid van 2 leden, Peter Breuker en André Diepenbroek. Voor beide heren zoeken we nog een opvolger, dus vind jij het leuk om de jeugdzaken te vertegenwoordigen of het accommodatiebeheer, meld je dan even bij mij of een ander bestuurslid.

Dit is natuurlijk maar een greep uit alle punten maar ik hoop jullie op deze manier op de hoogte te houden van wat er zoal besproken wordt.

Met vriendelijke groet,
Ronald Ruesink
Voorzitter