Normaal gesproken is december voor Sportclub Varsseveld een maand van gezellig samenzijn, samen het bijna afgelopen jaar evalueren, samen vooruitkijken naar het komende voorjaar en natuurlijk samen effen knallen met Carbid Ludiek. Dit jaar is het allemaal anders, de kantine zit nog steeds dicht. Samenzijn en samen vooruitkijken kan daar in ieder geval niet. Ook de jaarlijkse voetbalquiz en het jaar uitknallen met Carbid Ludiek gaan niet plaatsvinden.

Corona houdt ons nog steeds bezig. Hopelijk komt het vaccin er spoedig aan en wordt 2021 weer een ‘normaal’ jaar, wat dat ook mag zijn. We hebben als bestuur alle bestuursvergaderingen gewoon door laten gaan, natuurlijk coronaproof, tenslotte draait de club ook door en willen we alles netjes houden. In deze laatste Voorzitterspraat van 2020 een update over de besproken zaken en iets meer.

Financiën

We missen natuurlijk de omzet vanuit de kantine. Toch mogen we niet klagen over onze financiële positie. De inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring zijn gelukkig allemaal redelijk op peil gebleven zodat we de gemiste inkomsten redelijk kunnen opvangen. We verwachten voor het lopende seizoen 2020-2021 wel een klein verlies te lijden, maar dat kunnen we hebben. Al moet dat natuurlijk geen jaren gaan duren. Omdat de Algemene ledenvergadering (ALV) verschoven is naar voorjaar 2021, maar we toch graag onze financiële prestaties van seizoen 2019-2020 wilden laten controleren heeft de kascommissie, bestaande uit Lineke Mulder en Hans Kempers, deze gecontroleerd en goed bevonden. Uiteraard komen we daar tijdens de volgende ALV op terug.

Jeugdzaken

De JO-07/08/ en 09 hebben de zogenaamde Corona-League gespeeld, een onderling toernooi gedurende enkele weken. Dit werd afgesloten met een prijsuitreiking door Sinterklaas, waarbij alle deelnemers een medaille ontvingen. Ook is er een vriendjes- en vriendinnetjesdag geweest, een techniekdag georganiseerd door de jeugdcooördinatie in samenwerking met Pelota. Iedere vrijdag wordt er een techniektraining gegeven door o.a. Arno Heersink en spelers van het eerste. De toeloop bij de allerkleinsten is groot, daar zijn we echt blij mee. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Dat we daarvoor wat extra doeltjes moesten aanschaffen nemen we natuurlijk voor lief. Ook het ontstaan van een compleet meisjesteam bij de JO-9 is iets bijzonders. Peter Breuker is opgevolgd door Daniël Nijenhuis, deze heeft zich al super ingewerkt, complimenten voor hem.

Technische zaken

In december starten meestal de gesprekken met de trainers van selectieteams omtrent contractverlenging. Dat was in deze periode een vreemde klus omdat er nog maar weinig wedstrijden waren gespeeld toen alles werd stilgelegd. Hoe beoordeel je een trainer na slechts een handjevol wedstrijden? Hans Wossink heeft e.e.a. in gang gezet. Met hoofdtrainer Arno Heersink is inmiddels overeenstemming bereikt, we hopen er ook met de andere trainers weer goed uit te komen.

Sponsoring

Ondanks de economisch lastige tijd blijven de meeste sponsoren ons gelukkig wel trouw. Ik wil hen hierbij dan ook vast hartelijk bedanken voor hun steun in het komende seizoen. Graag zien we jullie terug op Oberink.

Accommodatie

De werkzaamheden op ons sportpark blijven doorgaan, corona of niet. Het klusteam is de afgelopen maanden dan ook ‘gewoon’ doorgegaan met alle werkzaamheden op Oberink. Mocht jezelf een klusser zijn, er is zeker nog plek voor enkele klussers. Bovendien is het een bijzonder gezellige groep fanatiekelingen. De Tribune Renovatie Commissie o.l.v. Bas Arentsen is bij elkaar geweest om de tribune te bespreken, voorjaar 2021 wordt duidelijk hoe het moet gaan worden en wat het gaat kosten. Gerwin Radstake heeft de taken van Andre Diepenbroek overgenomen, dat is geruisloos en dus goed verlopen.

Nieuwe bestuursleden

In oktober volgend jaar komen er 3 functies vacant binnen het bestuur t.w. PR en sponsoring (Eric Heersink), penningmeester (Michel de Wolf) en we moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter. Allemaal zitten we al langer in het bestuur en het is goed om regelmatig te verfrissen. Mocht je hier zelf iets voor voelen of denk je iemand te kennen die één van deze functies zou willen invullen laat het mij dan weten aub.

Tot slot

We hebben met ons allen een bijzonder jaar achter de rug, zowel bij jullie privé alsook bij de club zijn er soms lastige situaties geweest. Als Sportclub mogen we trots zijn hoe we deze periode hebben doorstaan. Ik vertrouw erop dat we in 2021 weer gaan doen waar we met ons allen zo van houden: voetballen, voetballen en nog eens voetballen. Ik bedank alle kaderleden, zowel bij de jeugd als bij de senioren, voor hun inzet afgelopen jaar. Ook de vrijwilligers van de kantine, het klusteam, de sponsoren en een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Sportclub Varsseveld, dankjewel , jullie zijn allemaal toppers!

Jullie inzet is ook bij onze bondscoach Frank de Boer niet onopgemerkt gebleken. In bijgaande video spreekt hij namens de KNVB zijn dank uit voor de geweldige inzet van de vrijwilligers van Sportclub Varsseveld.

Klik hier voor de video van Frank de Boer

Ik herhaal nog maar eens wat ik al vaker heb gezegd : doe nog steeds voorzichtig, blijf een beetje op elkaar letten en blijf gezond.

“Wat er gebeure, wij blijven trouw, die wit en zwarte kleuren en de kousen blauw“

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal prettige feestdagen en een heel goed, succesvol, gezond en sportief 2021.

Met vriendelijke groet,
Ronald Ruesink
Voorzitter