Follow

Alle nieuws

Als sportclub en bestuur feliciteren wij Lineke Mulder met haar lintje. Donderdag 26 april reikte burgemeester Otwin van Dijk haar de Koninklijke onderscheiding uit – Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit mede voor haar verdiensten voor Sportclub Varsseveld waarbinnen ze tussen 1998 en 2016 actief was.

Lineke is ruim 30 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen en organisaties. Begonnen als penningmeester bij De Zonnebloem en diverse ouderraden, is ze in 1998 gestart als penningmeester bij Sportclub Varsseveld. Mede door het door haar ingezette financiële beleid is deze vereniging gegroeid naar het huidige niveau en kon privatisering in 2007 geruisloos plaatsvinden. Lineke was lid van de sponsorcommissie van de sportclub, ze verzorgde driemaal per jaar het clubblad en was nauw betrokken bij de realisatie van de inrichting van de nieuwe kantine. Complexe werkzaamheden, waarin ze veel vrije uren stopte. In 2016 is Lineke gestart als vrijwilligster bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek (VPTZ). Ze waakt ’s nachts bij mensen thuis tijdens hun laatste levensfase. Integer en betrokken begeleidt ze stervenden en hun naasten in de nachtelijke uren.

Lineke, nogmaals van harte gefeliciteerd.

Namens leden en bestuur van Sportclub Varsseveld,

Ronald Ruesink
Voorzitter