Follow

Alle nieuws

Zaalprogramma van Pallandt

Vrijdag 29 december 2017:


12.00 -15.00 uur: JO13-groep (JO13-1, JO13-2 en JO13-3) Onderling toernooi
15.00 -18.00 uur: JO19-1 en JO17-1 Onderling toernooi

Zaterdag 27 januari 2018 1/4 zaal 

12.00 -13.00 uur JO07 minis
13.00 -14.00 uur JO08 groep
14.00 -15.00 uur JO11-5
15.00 -16.00 uur JO11-4
16.00 -17.00 uur JO11-3
17.00 -18.00 uur JO11-2
18.00 -19.00 uur JO11-1

Zaterdag 27 januari 2018 3/4 zaal 
12.00 -13.00 uur JO15-4
13.00 -14.00 uur JO15-2
14.00 -15.00 uur JO15-1
15.00 -16.00 uur MO19-1
16.00 -17.00 uur JO17-3
17.00 -18.00 uur JO17-2
18.00 -19.00 uur JO19-2

De JO09-1, JO09-2 en JO09-3 trainen vanaf woensdag 17 januari 2018 t/m woensdag 28 februari 2018 van 18.00 uur - 19.00 uur in de van Pallandthal (1/4e zaal)